STATEMENT DIRECTIE BUDDY PAYMENT - 1 december 2022

Er zijn in verschillende gemeenten vragen gesteld over de Buddy App. Deze worden door de NVSI verzameld en inhoudelijk beantwoord. In dit statement staan de belangrijkste inhoudelijke feiten op een rij.

  1. Data wordt niet gedeeld - De Buddy App gebruikt de data alleen om gebruikers van inzichten en advies te kunnen voorzien. Data is- en wordt NIET gedeeld voor andere doeleinden. Ook niet met gemeenten. Dit staat tevens vermeld in de Privacy Voorwaarden.
  2. Maatschappelijke onderneming - Alle financiën van Buddy zijn transparant voor de gemeenten en er zijn ook afspraken gemaakt om het ondernemersrisico passend te dekken maar een buitensporig winstniveau te voorkomen. Er is tevens een Kasboek Commissie van de NVSI die hierop inhoudelijk toeziet. De laatste bijeenkomsten van deze Commissie zijn op 1 en 15 november geweest.
  3. Positieve gebruikerseffecten - De Buddy App laat positieve resultaten zien. Gebruikers zijn blij met de App, houden meer geld over en betalen hun vaste lasten beter (ook ondanks de hogere inflatiecijfers). Nog niet voor alle gevallen werkt de App optimaal, maar we werken iedere dag hard om de App verder te verbeteren. Er komt ook een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van Buddy.
  4. Privacy Voorwaarden – De Privacy Voorwaarden van Buddy voldeden al aan alle wet en regelgeving maar er zijn in bepaalde media zorgen geuit dat deze mogelijk ruim waren opgesteld. Enigma Consulting heeft daarom aanpassingen doorgevoerd en de Privacy Voorwaarden aangescherpt en blijven op dit vlak alle ontwikkelingen nauwgezet volgen. De voorwaarden voldoen VOLLEDIG aan alle wet en regelgeving.
  5. Gebundelde krachten gemeenten – De prijzen stijgen waardoor meer burgers in de problemen komen en tegelijkertijd zijn schuldhulpverleners moeilijk te vinden. Digitale innovatie is hard nodig binnen de schuldenproblematiek. Binnen de NVSI werken meerdere gemeenten samen om met de Buddy App meer burgers te kunnen helpen en schulden te voorkomen. Deze samenwerking duurt 4 tot 8 jaar en is nu ruim 1 jaar onderweg en laat al positieve resultaten zien. Er is doorzettingskracht nodig vanuit de gemeenten om samen tot de grote impact te komen die we van deze innovatie verwachten.

Achtergrond over de Buddy App

De Buddy app is bedoeld om laagdrempelige preventieve ondersteuning te bieden voor een grote groep mensen die moeite hebben met hun geldzaken om zo te voorkomen dat zij problematische schulden opbouwen en in de schuldhulpverlening terecht komen. De Buddy App geeft als digitale assistent dagelijks actueel inzicht van de financiële situatie, zet de vaste lasten visueel apart en berekent een maandbudget om van te leven, spaart automatisch voor gebruikers en geeft dagelijks advies (pushmeldingen) voor het verbeteren van de financiële situatie van de gebruiker. Daarbij worden er continu nieuwe toepassingen ontwikkeld, zo wordt bijvoorbeeld de Automatische Toeslagtoets nu intern bij Buddy getest. Hiermee kan voor een gebruiker het recht op landelijke toeslagen en lokale regelingen worden gecontroleerd via de App.

De Buddy App zit nog maar in zijn eerste jaar na lancering en laat nu al positieve resultaten zien. Ook de doorontwikkelingen zoals de Toeslagtoets kunnen een grote bijdrage leveren. Het zou zonde zijn van alle inspanningen en ook zonde voor de burger als deze mooie innovatie nu een halt toe wordt geroepen.

Maatregelen Buddy Payment

Om duidelijkheid te scheppen over de doelstellingen en koers van Buddy Payment heeft de directie verschillende maatregelen aangekondigd:

  • Code Sociale Ondernemingen – Buddy zal – ter bekrachtiging van de al bestaande afspraken - een aanvraag indienen voor de Code Sociale Ondernemingen. Dit betekent onder andere dat Buddy in het openbaar register wordt opgenomen en een sociale winstbestemming wordt bepaald.
  • Onafhankelijke Raad van Advies – Buddy zal een onafhankelijke Raad van Advies samenstellen met experts uit onder andere het Sociaal Domein.
  • Onafhankelijk effectonderzoek – Er zal een onafhankelijk onderzoek worden laten uitgevoerd naar de gebruikerseffecten van de Buddy App onder de doelgroep.